Din digitale MUS mappe

Det er onlineMUS’ mission at gøre det nemt for ledere at arbejde med medarbejdernes udvikling.

 

Nem og sikker udvikling af medarbejdere

DISSE VIRKSOMHEDER BRUGER ALLEREDE ONLINEMUS

Weemarket
TJ entreprenør
tvis køkkener

HVORFOR onlineMUS?

Nemt at bruge

Ingen papirbøvl – alt ligger online

Høj datasikkerhed

Du bliver mindet om når det er tid til MUS opfølgning

FUNKTIONER

OnlineMUS er et digitalt MUS værktøj, der gør det let for både leder og medarbejder at arbejde med udvikling og forbedringer i hverdagen, samt kende den enkeltes medarbejder trivsel og motivation.

<div class="container1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="box1" ><img src="http://onlinemus.dk/wp-content/uploads/2017/10/function_2.png" title="spar tid" alt="spar tid"/> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="box2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3><strong> Opret og send et MUS skema på få minutter</strong> </h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Opret et nyt MUS skema med få klik</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Kopier tidligere skemaer og rediger efterfølgende</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Send skemaerne og de lander i medarbejdernes indbakke</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Opret alle de skemaer du ønsker</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="box1"><img src="http://onlinemus.dk/wp-content/uploads/2017/10/function_2.png"/> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="box2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3><strong> Bevar dit overblik</strong> </h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Se dine tidligere MUS skemaer og besvarelser</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Se hvem der har udfyldt nye skemaer</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Se hvad gennemsnittet er på medarbejdernes besvarelser</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Se individuelle besvarelser og skriv løbende notater</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Sæt flueben ud fra de områder der skal følges op på</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Modtag en mail når det er tid til MUS / opfølgning</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="container3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="box1"><img src="http://onlinemus.dk/wp-content/uploads/2017/10/function_3.png" title="brugertyper" alt="brugertyper"/> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="box2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3><strong> Brugertyper</strong> </h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p> HR bruger kan;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Oprette ledere</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Oprette medarbejdere og MUS skemaer </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Tilgå alt virksomhedens information</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>Mellemleder kan;</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Oprette medarbejdere</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Oprette MUS skemaer </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
Alternativ ledelse

SÅ LET ER DET

1

Opret og rediger nemt i dine
MUS-skemaer

2

Vælg hvilke medarbejdere der skal modtage
MUS-skemaet

3

Medarbejderen modtager et link
med spørgsmålene

4

Få et overblik over MUS-skemaerne, og hvem der har svaret hvad

Simon Lauridsen

“Jeg tror på at alle mennesker kan udvikle sig i sit arbejde, og kan lederen gøre en indsats for at få medarbejdernes guld frem, er forbedringspotentialet enormt. Og når dine medarbejdere både trives og præsterer bedre, påvirker det både virksomhedens resultater og kundens oplevelser. Derfor har MUS kæmpe værdi, hvis man gør det rigtigt.”

Simon Lauridsen

ABONNEMENT OG PRISER

OnlineMUS har en løsning til alle størrelser virksomheder. Vælg den der passer til din, så du kan arbejde med dine medarbejders udvikling 365 dage om året.

  • Ubegrænset oprettelse af MUS skemaer
  • Print besvarelser
  • Fri support (mail og telefon)
  • Fri hosting – vi gemmer alle dine filer

Har du mere end 30 ansatte?

Kontakt onlineMUS for at få skræddersyet en aftale til lige præcis din virksomhed

BASIS

0 kr.
Gratis første år

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

<li class="check"></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="check"></li>

UDVIDET

 

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

<li class="check"></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="check"></li>

PREMIER

 

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

<li class="check"></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="check"></li>

SUPER

 

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

UBEGRÆNSET

<li class="check"></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="check"></li>

Vil du prøve onlineMUS?

OnlineMUS er et digitalt MUS værktøj, der gør det let for både leder og medarbejder at arbejde med udvikling og forbedringer i hverdagen, samt kende den enkeltes medarbejder trivsel og motivation.

Send en besked og bliv ringet op, så opretter vi din virksomhed i systemet og giver dig adgang.

Prøv onlineMUS – send mig en besked

Kontaktinformation

7400 Herning

+45 24 44 47 44

sl@onlinemus.dk

linkedin logo

Hvorfor holde MUS

MUS holdes typisk for at sikre at man som medarbejder trives og udvikles i arbejdet. Undersøgelser viser, at mellem 80-90 procent af danskerne, i mere eller mindre grad, er motiveret af at arbejde med deres arbejdsmæssige udvikling. Dermed er grundlaget for at holde MUS stor.

Hvad er MUS

MUS er en forkortelse for ”medarbejderudviklingssamtaler”. Helt konkret har man som medarbejder en personlig samtale med sin nærmeste leder, hvor der sættes fokus på medarbejderens udvikling. Typisk udsender lederen et MUS-skema – enten online eller i papirform – hvor der står nogle forudbestemte spørgsmål eller refleksioner, som både leder og medarbejder skal forholde sig til. Ud fra disse spørgsmål kan både leder og medarbejder forberede sig til samtalen. Under selve samtalen har man en dialog ud fra MUS-skemaet, som kan ende ud i konkrete udviklingspunkter. Udover det udviklingsorienterede, er der typisk også fokus på medarbejderens trivsel, hvilket som oftest er en forudsætning for, at medarbejderen ønsker at udvikle sig. Bemærk, at MUS-samtalen ikke er en lønsamtale. Løn og MUS er altså to forskellige samtaler.

MUS-samtaler bruges i alle virksomheder hvor der er ansatte. Hvis man arbejder på en privat arbejdsplads, er ikke særlige regler på området, og samtalen er dermed ikke lovpligtig. Er man derimod offentlig ansat har man krav på en formel årlig MUS-samtale.

Hvor ofte man afholder MUS, kan afhænge af hvilken type virksomhed man er og hvilken stilling man har, men det er almindeligt at afholde én årlig MUS-samtale, hvortil der kan komme opfølgningssamtaler mellem, der skal sikre handling på de aftaler der er indgået under samtalen.

Hvad er GRUS

GRUS er en forkortelse for ”gruppeudviklingssamtale” og princippet er det sammen som MUS. GRUS tager udgangspunkt i teamet i stedet for enkelte personer og anvendes typisk i projektforløb.

Hvad er LUS

LUS er en forkortelse for ”lederudviklingssamtale” og princippet er det sammen som MUS, her er det bare lederen der bliver kaldt til samtalen. Nogle direktører, som ikke har nogen direkte leder, kan enten holde MUS med sin bestyrelsesformand, hvis man har det, eller en ekstern ledelsesrådgiver.

Skema til MUS-samtaler

Et samtaleskema er en form for MUS-dagsorden, som udarbejdes af lederen. Når lederen har færdiggjort MUS-skemaet, sendes det til medarbejderen, hvorefter både leder og medarbejder har mulighed for at forberede sig til samtalen. Samtaleskemaet betegnes også som de rammer der sættes for selve samtalen, og tager som regel udgangspunkt i spørgsmål der vedrører trivsel, udfordringer og udvikling. MUS-skemaet kan gøres online og i papirform. Det mest gængse, er MUS i papirform, men flere går over til de cloud baserede løsninger, hvor man har sit MUS værktøj i skyen. I den digitale MUS-udgave, hvor alt er samlet ét sted, får lederen typisk et login og kan oprette sin skabelon online. Alt er derfor samlet ét sted, hvor man i papirudgaven typisk har MUS-mapper mm.

MUS-indhold

Selve indholdet af det MUS-materiale man har, bestemmes typisk ud fra, hvilken virksomhed man driver. På baggrund af, hvor virksomheden skal hen (strategi) og virksomheden styrker, svagheder og udviklingssider, bestemmes MUS indholdet.

Forberedelse til MUS

Når lederen har udsendt MUS-skemaet, giver det både leder og medarbejder mulighed for at forberede sig. Dette giver oftest et langt større udbytte af MUS, og vil gøre samtalen mere ”naturlig”.

Forberedelse – lederen

Typisk kan lederen forberede sig ved indledningsvis at kigge på medarbejderen, og stille sig selv flg. spørgsmål; hvilken persontype skal jeg holde samtale med og hvad skal jeg i den forbindelse være opmærksom på (introvert/ekstrovert, brug for faste rammer, udviklingstypen osv.)? Hvad motiverer vedkommende og hvilke styrker og svagheder har han/hun. Hvad vil jeg som leder gerne se mere af fra denne person, kunne man også spørge sig selv om. Når man som leder kommer forberedt, vil man typisk være klædt langt bedre på til samtalen og møde den person man sidder overfor.

Forberedelse – medarbejderen

Medarbejderen har i forberedelsen typisk mulighed for at gennemlæse MUS-materialet og reflektere over de emner/fokuspunkter lederen har valgt. Endvidere gøre sig nogle overvejelser om, hvad han/hun gerne vil have ud af samtalen. Derudover overveje hvilken feedback man ønsker at give sin leder.

De gode spørgsmål

Der findes ingen facitliste over ”de gode spørgsmål”, men til en MUS-samtale er det grundlæggende lederen der stiller spørgsmålene og medarbejderen der taler. I forlængelse af dette, kan man sige, at den gode spørgeform for lederen er at anvende åbne spørgsmål, som medarbejderen ikke kan svare ja/nej til. Derfor kan det være en stor hjælp at stille de såkaldte ”hv-spørgsmål”. Eksempler på spørgsmål til MUS- samtalen: ”Hvordan trives du i dit arbejde?”, ”hvordan vil du beskrive…”, ”hvad skal der til, hvis…”, ”hvornår vil du gerne…”, ”hvem kunne hjælpe dig med det” osv.

Opfølgning på MUS

For at sikre udbytte af MUS-samtalen, kan der afholdes en opfølgningssamtale. Denne bestemmes typisk i slutningen af selve MUS-samtalen, hvor der er mulighed for at aftale en dato for opfølgning af de indsatser der er bestemt. På opfølgningssamtalen gennemgås de punkter der på MUS-samtalen skulle arbejdes på. Med andre ord, kan dette ses som en ”status samtale”. Dette giver også medarbejderen mulighed for at sætte ord på, hvad der går godt og mindre godt, i forhold til de aftaler der er indgået. Lederen kan dermed være tæt på situationen og sparre med medarbejderen undervejs.

CVR-nummer: 37903167